Donasi

“Perumpamaan orang-orang yang mendermakan (shodaqoh) harta bendanya di jalan Allah, seperti (orang yang menanam) sebutir biji yang menumbuhkan tujuh untai dan tiap-tiap untai terdapat seratus biji dan Allah melipat gandakan (balasan) kepada orang yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas (anugrah-Nya) lagi Maha Mengetahui.“
(QS. Al-Baqoroh: 261)

A.N. YAYASAN AL HIJRAH GRAND CIBUBUR COUNTRY
  • 7717788995 - INFAQ
  • 7118822484 - WAKAF
  • 7118822468 - SHADAQAH
  • 7118822425 - MUSLIMAH
Scroll to Top